Fotografováno 4.10.2012 v Mecce. Další fotky v kolonce Firemní akce pod Reportážemi.